Archiwum dla Czerwiec 2010

Spotkanie z działaczem Jobbiku

Czerwiec 8, 2010

W czwartek (10.06.2010), o godzinie 18:30 w klubie N44 kwartalnik „Polityka Narodowa” organizuje spotkanie promocyjne najnowszego numeru pisma, poswięconego europejskim nacjonalizmom.

Spotkanie poświęcone będzie genezie, rozwojowi i ideom jednego z szerzej omawianych w numerze przypadków, jakim jest węgierski Jobbik. Partia ta w ostatnich wyborach zdobyła aż 17% głosów i wprowadziła do parlamentu 47 posłów.

W spotkaniu wezmą udział:

Balazs Szabo – działacz Jobbiku, uczestnik zajść w 2006 roku w Budapeszcie

Członkowie redakcji „Polityki Narodowej”

Na spotkaniu będzie można nabyć najnowszy numer „PN” w promocyjnej cenie.

Reklamy

Nowy numer „Polityki Narodowej”

Czerwiec 3, 2010

Letni numer „Polityki Narodowej” poświęcony jest rozważaniom nad kondycją współczesnych europejskich partii zorientowanych narodowo. Pokazana jest szeroka paleta organizacji politycznych i okołopolitycznych, które – obojętnie z jakich korzeni wyrastają – mają na celu obronę suwerenności państw narodowych i upodmiotowienie narodu w relacjach międzynarodowych. Zwracamy szczególną uwagę na tych, którym się udało: w polityce i kulturze.

Niewątpliwą atrakcją są wywiady – historyczny z żołnierzem Komórki Likwidacyjnej NSZ, zagraniczne – z liderami nacjonalistycznych organizacji z Węgier i Serbii, oraz krajowy – z Arturem Zawiszą. Oprócz tego „Polityka Narodowa” tradycyjnie: chwali, piętnuje, zwraca uwagę, gani i jątrzy jak to „zaplute karły reakcji” mają w zwyczaju.